Đề án tuyển sinh năm 2018 – Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

– Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm – Ngô Quyền – Hải Phòng

– Điện thoại: 0313.733.311

– Website: hpmu.edu.vn

Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Y đa khoa 52720101 Toán, Hóa, Sinh 500 22.50
Y học dự phòng 52720103 Toán, Hóa, Sinh 80 18.00
Y học cổ truyền 52720201 Toán, Hóa, Sinh 80 20.00
Răng hàm mặt 52720601 Toán, Hóa, Sinh 80 22.50
Dược học 52720401B Toán, Hóa, Sinh 50 22.50
52720401A Toán, Lý, Hóa 50 22.50
Điều dưỡng 52720501 Toán, Hóa, Sinh 80 18.00
Xét nghiệm y học 52720332 Toán, Hóa, Sinh 80 18.00
Tổng cộng 1000

 2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Trong phạm vi cả nước

 3. Phương Thức Tuyển Sinh:

Xét tuyển

 4. Các Thông Tin Cần Thiết Khác Để Thí Sinh ĐKXT Vào Các Ngành Của Trường

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)

+ Đối với từng ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

+ Với mỗi thí sinh nếu ĐKXT vào nhiều ngành trong trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng kí;

+ Điểm trúng tuyển được tính riêng theo từng ngành (xét điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu).

– Điều kiện phụ trong xét tuyển:đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn:

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Sinh học: Ưu tiên 1: môn Sinh học, ưu tiên 2: môn Hóa học, ưu tiên 3: môn Toán học.

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Vật lý: Ưu tiên 1: môn Hóa học, ưu tiên 2: môn Toán học, ưu tiên 3: môn Vật lý.

  5. Chính sách ưu tiên
Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên đối với các đối tượng thuộc diện ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng và xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
 6. Học phí dự kiến
– Học phí dự kiến của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018 – 2019 là 1.180.000đ/tháng/sinh viên.