Thông Báo tuyển sinh năm 2018 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Ký hiệu: DMD

Địa chỉ: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613772668

Website: mut.edu.vn

 

  1. Đối tượng tuyển sinh:

– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: + Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. + Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. + Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặclớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

  1. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. – Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:Xem chi tiết ở bảng mục 6 dưới đây
  2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương: Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

  1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trườngDMD

– Mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:      

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu, xét theo Tổ hợp môn xét tuyển.
KQ thi THPTQG KQ học tập THPT Bằng KQ học tập THPT Bằng KQ thi THPT Quốc gia
Dược học 52720401  

300

 

700

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Hóa,Sinh -Toán, Hóa, Văn -Toán, Hoá, Tin -Toán, Lý, Hóa -Toán, Hóa,Sinh -Toán, Hóa, Anh -Toán, Hóa, Văn
Quản lý công nghiệp 52510601  

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Tin, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Địa, Anh -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Văn, Anh
Ngôn ngữ Anh 52220201  

30

 

70

-Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Địa -Toán, Anh, Tin -Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Sử -Văn, Anh, Địa
Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201  

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Công nghệ -Toán, Tin, Anh -Toán, Lý, Tin -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Sinh -Toán, Lý, Anh -Toán, Lý, Văn
Luật kinh tế 52380107  

90

 

210

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Anh, GDCD

-Toán, Văn, Anh -Văn, Sử, GDCD

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Văn, Anh -Văn, Anh, Địa
Kinh doanh quốc tế 52340120  

5

 

35

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Văn, Anh -Toán, Địa, Tin -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Văn, Anh -Toán, Văn, Địa
Quan hệ công chúng 52360708  

30

 

70

-Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Địa -Toán, Tin, GDCD -Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Sử -Văn, Anh, Địa
Quản lý đất đai 52850103  

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Văn, Anh -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Văn, Anh
Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101  

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Anh -Toán, Hóa, Tin -Toán, Văn, Anh -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Văn, Anh
  1. Tổ chức tuyển sinh:

– Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 02/05 – 30/06

+ Đợt 2: 01/07 – 10/07 + Đợt 3: 11/07 – 20/07

+ Đợt 4: 21/07 – 31/07 + Đợt 5: 01/08 – 10/08

+ Đợt 6: 11/08 – 20/08 + Đợt 7: 21/08 – 31/08

+ Đợt 8: 01/09 – 10/09

+ Đợt 9: 11/09 –  20/09

+ Đợt 10: 21/09 – 30/09

+ Đợt 11: 01/10 – 10/10

+ Đợt 12: 11/10 – 20/10

+ Đợt 13: 21/10 – 31/10

+ Đợt 14: 01/11 – 10/11 + Đợt 15: 11/11 – 20/11

+ Đợt 16: 21/07 – 30/11

– Hình thức đăng ký xét tuyển:

+ Xét tuyển trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện.

+ Xét tuyển trực tuyến.

  1. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Ngành Dược học: 945.000đ/tín chỉ.

Các ngành 370.000/tín chỉ