Phương thức tuyển sinh năm 2018 trường ĐH Văn hóa Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường: VHH

Địa chỉ: 418 Đường La Thanh – Quận Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 511971

Website: http://www.huc.edu.vn

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học văn hóa Hà Nội tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

STT Mã ngành Tên ngành/chuyên ngành Chỉ tiêu dự kiến Mã tổ hợp môn xét tuyển
Hệ đại học chính quy
1 52380101C0 Luật C00 90 C00
2 52380101D1 Luật D01 D01
3 52380101D7 Luật D78 D78
4 52320101C0 Báo chí C00 90 C00
5 52320101D1 Báo chí D01 D01
6 52320101D7 Báo chí D78 D78
7 52220341C0 Gia đình học C00 30 C00
8 52220341D1 Gia đình học D01 D01
9 52220341D7 Gia đình học D78 D78
10 52320402C0 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 100 C00
11 52320402D1 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 D01
12 52320402C1 Kinh doanh xuất bản phẩm C15 C15
13 52320202C0 Khoa học thư viện C00 40 C00
14 52320202D1 Khoa học thư viện D01 D01
15 52320202D9 Khoa học thư viện D96 D96
16 52320201C0 Thông tin học C00 50 C00
17 52320201D1 Thông tin học D01 D01
18 52320201D9 Thông tin học D96 D96
19 52320305C0 Bảo tàng học C00 50 C00
20 52320305D1 Bảo tàng học D01 D01
21 52320305C1 Bảo tàng học C15 C15
22 52220340AC0 Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa C00 40 C00
23 52220340AD1 Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa D01 D01
24 52220340AA1 Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa A16 A16
25 52220340BC0 Văn hóa học – Văn hóa truyền thông C00 100 C00
26 52220340BD1 Văn hóa học – Văn hóa truyền thông D01 D01
27 52220340BA1 Văn hóa học – Văn hóa truyền thông A16 A16
28 52220112C0 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 80 C00
29 52220112D1 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01 D01
30 52220112D7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78 D78
31 52220342AC0 QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 180 C00
32 52220342AD1 QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01 D01
33 52220342AN1 QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04 N04
34 52220342BC0 QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình C00 40 C00
35 52220342BD1 QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình D01 D01
36 52220342BD7 QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình D78 D78
37 52220342CC0 QLVH – Quản lý di sản văn hóa C00 60 C00
38 52220342CD1 QLVH – Quản lý di sản văn hóa D01 D01
39 52220342CD9 QLVH – Quản lý di sản văn hóa D96 D96
40 52220342X QLVH – Biểu diễn âm nhạc 10 N00
41 52220342Y QLVH – Đạo diễn sự kiện 15 N05
42 52220342Z QLVH – Biên đạo múa đại chúng 10 N00
43 52220113AC0 Việt Nam học – Văn hóa du lịch C00 180 C00
44 52220113AD1 Việt Nam học – Văn hóa du lịch D01 D01
45 52220113AD9 Việt Nam học – Văn hóa du lịch D96 D96
46 52220113BC0 Việt Nam học – Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 100 C00
47 52220113BD1 Việt Nam học – Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 D01
48 52220113BD9 Việt Nam học – Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96 D96
49 52220113CD1 Việt Nam học – Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 90 D01
50 52220113CD7 Việt Nam học – Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 D78
51 52220113CD9 Việt Nam học – Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 D96
52 52340103C0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 100 C00
53 52340103D1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 D01
54 52220201D1 Ngôn ngữ Anh D01 50 D01
 Hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
1 52220342LTC0 Liên thông Quản lý văn hóa C00 10 C00
2 52220342LTD1 Liên thông Quản lý văn hóa D01 D01
3 52320202LTC0 Liên thông Khoa học thư viện C00 40 C00
4 52320202LTD1 Liên thông Khoa học thư viện D01 D01
5 52320202LTD9 Liên thông Khoa học thư viện D96 D96
6 52220113LTC0 Liên thông Việt Nam học C00 40 C00
7 52220113LTD1 Liên thông Việt Nam học D01 D01
8 52220113LTD9 Liên thông Việt Nam học D96 D96

 I.    Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh của trường đại học văn hóa Hà Nội là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh đại học

 II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

 III. Chỉ tiêu tuyển sinh (1405 chỉ tiêu)

 IV. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học văn hóa Hà Nội tuyển sinh dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, đối với các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn thi năng khiếu) nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng các môn năng khiếu và sau đó xét tuyển với kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.

 V. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường (sẽ được công bố trên website của trường đại học văn hóa Hà Nội)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tốt nghiệp tạm thời photo công chứng.
  • Bản sao học bạ trung học phổ thông hoặc hệ tương đương có photo công chứng.
  • 4 ảnh 3×4
  • 2 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh
  • Giấy chứng nhận quyền ưu tiên  (nếu có).