Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chính thức

Các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh(đối tượng, chỉ tiêu, quy chế, thông tin, kế hoạch tuyển sinh,..) năm 2017 vào Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La tại các chuyên mục dưới đây:

Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chính thức

1. Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.

Nhà trường có sứ mệnh: Đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, quản lý kinh tế và kế toán, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La và tham gia đào tạo giúp các tỉnh Bắc Lào.

  • Địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  • Điện thoại: (0223)843 033
  • Website: www.cdnlsonla.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La: tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La:

– Trình độ cao đẳng: Hình thức xét tuyển.
+ Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT, BTTHPT.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ:theo dõi trên website trường.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La: 300
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM SƠN LA

– Mã trường: CSL

– Địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
– Điện thoại: (0223)843 033. – Website: www.cdnlsonla.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     300
Quản trị kinh doanh C340101 Xét tuyển 60
Lâm sinh C620205 Xét tuyển 80
Chăn nuôi C620105 Xét tuyển 80
Khoa học cây trồng C620110 Xét tuyển 80

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chính thức. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La sau đây :