Cơ hội Du Học

Cơ hội học bổng sau đại học tại Đại học Leiden, Hà Lan 2017

Giới thiệu  Đại học Leiden, Hà Lan cấp học bổng bán phần cho các sinh viên với thành tích vượt trội có quốc tịch ngoài EU/EEA. Chương trình Thạc sĩ bắt đầu nhập học từ tháng 9 năm 2017 hoặc thang 2 năm 2018.    Thông tin học bổng tại Đại học Leiden, Hà Lan Khu vực: Châu Âu Quốc gia: Hà Lan … Xem chi tiết

ĐH tại Hà Nội
  • Không có chuyên mục
ĐH tại Hồ Chí Minh
  • Không có chuyên mục
Đại học Tại Miền Trung
  • Không có chuyên mục