Điểm chuẩn đầu chính thức của Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2016-2017

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2016
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Kinh Tế TPHCM – 2016.

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A00; A01; D01 18
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 21
4 D340115 Marketing A00; A01; D01 21
5 D340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01 21
6 D340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 21
7 D340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 21
8 D340301 Kế toán A00; A01; D01 21
9 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01 25 Toán nhân 2
10 D380101 Luật A00; A01; D01 21
11 D220201 Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại D01 28 Tiếng Anh nhân 2