Điểm chuẩn đầu chính thức của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2016-2017

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2016
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM – 2016.

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 22.25
2 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 21.75
3 D480103 Kỹ thuật phần mềm 24
4 D480103 Kỹ thuật phần mềm – chất lượng cao 21
5 D480104 Hệ thống thông tin 21.75
6 D480104 Thương mại điện tử (ngành Hệ thống thông tin) 21.75
7 D480104 Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến 20
8 D480104 Hệ thống thông tin – chất lượng cao 20
9 D480201 Công nghệ thông tin 23
10 D480299 An toàn thông tin 22.25
11 D520214 Kỹ thuật máy tính 21.75
12 D520214 Kỹ thuật máy tính – chất lượng cao 20.25