Điểm chuẩn đầu của Trường Đại học FPT chính thức vào năm 2016-2017 mới nhất

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học FPT năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả.

Điểm chuẩn Đại Học FPT năm 2015
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học FPT – 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480103 Kỹ thuật phần mềm 15
2 D480299 An toàn thông tin 15
3 D340101 Quản trị kinh doanh 15
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng 15
5 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
6 D220209 Ngôn ngữ Nhật 15
7 D210403 Thiết kế đồ họa 15
8 D580102 Kiến trúc 15