Điểm chuẩn đầu vào 2016-2017 chính thức của Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2

Điểm chuẩn  trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2-2016

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên Ngành

Tổ hợp môn

Điểm

D310101 Kinh tế Toán, Lý, Hóa 18.75
Toán, Lý, Anh văn 17.75
D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 19.50
Toán, Lý, Anh văn 18.25
D340301 Kế toán Toán, Lý, Hóa 19.50
Toán, Lý, Anh văn 18.00
D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 20.25
Toán, Lý, Anh văn 19.00
D520103 Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 20.75
Toán, Lý, Anh văn 19.00
D520201 Kỹ thuật điện – điện tử Toán, Lý, Hóa 20.50
Toán, Lý, Anh văn 18.50
D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa 19.50
Toán, Lý, Anh văn 18.00
D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lý, Hóa 20.50
Toán, Lý, Anh văn 19.25
D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 18.50
Toán, Lý, Anh văn 17.50
D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa 18.00
Toán, Lý, Anh văn 15.00
D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt – Anh) Toán, Lý, Hóa 16.25
Toán, Lý, Anh văn 16.50
D580208 Kỹ thuật xây dựng Toán, Lý, Hóa 19.75
Toán, Lý, Anh văn 18.00
D580301 Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa 19.50
Toán, Lý, Anh văn 18.00
D840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa 19.00
Toán, Lý, Anh văn 18.25
D840101 Khai thác vận tải (Chương trình chất lượng cao Quy hoạch Quản lý GTVT Đô thị Việt – Pháp) Toán, Lý, Hóa 17.25
Toán, Lý, Anh văn 16.25
D840104 Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa 19.25
Toán, Lý, Anh văn 19.00