Điểm chuẩn đầu vào của Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội năm 2016-2017

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả.

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2015
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội – 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140206 Giáo dục thể chất 0
2 C140206 Giáo dục thể chất 0