Điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Hòa Bình năm 2016-2017 hot nhất

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả.

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hòa Bình năm 2015
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán A; A1; B; D 15
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng A; A1; B; D 15
3 D340101 Quản trị kinh doanh A; A1; B; D 15
4 D210405 Thiết kế nội thất V, H 15
5 D210404 Thiết kế thời trang V, H 15
6 D210403 Thiết kế đồ họa V, H 15
7 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; B; D 12
8 C340301 Kế toán A; A1; B; D 12
9 C340201 Tài chính – Ngân hàng A; A1; B; D 12
10 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; B; D 12
11 D360708 Quan hệ công chúng A; A1; B; D 15
12 D480201 Công nghệ thông tin A; A1; B; D 15
13 D480203 Công nghệ đa phương tiện A; A1; B; D 15
14 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A; A1; B; D 15
15 D580102 Kiến trúc V ; H 15
16 D580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; B; D 15