Điểm chuẩn đầu vào năm 2016-2017 của Đại học Quốc tế Bắc Hà mới nhất

Điểm chuẩn đầu vào năm 2016 của Đại học Quốc tế Bắc Hà dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT như sau :

Ngưỡng tuyển hệ đại học: Điểm trung bình các môn cả năm trong học bạ lớp 12 (ĐTB1) ≥ 6; Điểm trung bình cả năm trong học bạ lớp 12 của 3 môn trùng với 3 môn thi đại học thuộc khối A,A1 hoặc D1 (ĐTB2) ≥ 6; Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT trùng với các môn thi đại học thuộc khối A,A1 hoặc D1 (ĐTB3) ≥ 6

Ngưỡng xét tuyển hệ cao đẳng: Các điểm trung bình ≥ 5,5.

Chọn trúng tuyển căn cứ tổng điểm trung bình DTB2+DDTB3 khi đã cộng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành