Điểm chuẩn đầu vào năm 2016-2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM mới nhất

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2016
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) – 2016.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520207 KT Điện tử truyền thông 19
2 D510301 Công nghệ KT Điện, điện tử 19
3 D480201 Công nghệ thông tin 20.5
4 D480299 An toàn thông tin 20
5 D480203 Công nghệ đa phương tiện 19.75
6 D340101 Quản trị kinh doanh 19.75
7 D340115 Marketting 19.75
8 D340301 Kế toán 19.25