Điểm chuẩn đầu vào năm 2016-2017 của Học viện Hàng không Việt Nam mới nhất

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2016
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Hàng Không Việt Nam – 2016.

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18
2 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 17.5
3 D510606 Quản lí hoạt động bay A00; A01; D01 22