Đối tượng tuyển sinh Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đưa ra các đối tượng tuyển sinh và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Đối tượng tuyển sinh Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam 

1. Giới thiệu

THệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân Hội Nông dân Việt Nam.

Để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn và giải quyết những bức xúc của nông dân, nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 01 tháng 10 năm 2001 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ra quyết định thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời đầu tư xây dựng và thành lập các cơ sở dạy nghề khu vực. Sau một thời gian hoạt động, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng , ngày 05 tháng 08 năm 2010 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ra quyết định thành lập trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

  • Địa chỉ: km9, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Tel: (04) 37684980;
  • Email: truongcanbohoi@gmail.com

2. Thông tin tuyển sinh

– Tiêu chí tuyển: Xét tuyển (liên hệ với trường để biết thông tin cụ thể)
– Đối tượng tuyển: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã và cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh trên, đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Khu vực tuyển sinh: Cả nước

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam : 200
  • Thông tin tuyển sinh của Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam chi tiết ở bảng sau đây:
Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam
Mã trường: ND01
Ngành hoặc chuyên ngành

 đào tạo

Mã ngành

máy tính

Tổng

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh
THPT THCS
Công tác xã hội

(chuyên ngành Công tác nông vận)

01 200 +

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam sau đây :