Đối tượng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 2017 hot nhất

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc đưa ra các đối tượng tuyển sinh và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Đối tượng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 2017 hot nhất

1. Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

  • Địa chỉ: 607 Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: 033.3873.000
  • Fax: 033.3873.223
  • Website: afcdongbac.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc:

a. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (70% chỉ tiêu). Cụ thể như sau:
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT
+ Xét điểm trung bình của tổ hợp các môn học lớp 12 theo ngành học mà thí sinh đăng ký đạt từ 5,5 trở lên.
+ Nhà trường tổ chức xét tuyển 3 đợt / năm theo phương thức tuyển sinh riêng.
*) Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, lấy tại website: afcdongbac.edu.vn)
– Học bạ THPT (phôtô công chứng).
– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phôtô công chứng).
– Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người nhận.
b. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (30% chỉ tiêu). Các ngành đào tạo xét điểm thi theo tổ hợp các môn thi của thí sinh do các cụm thi các trường đại học chủ trì. Điểm trúng tuyển của trường là tổng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của các môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đối với hệ Cao đẳng chính quy.
*) Hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc :350
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Mã trường: CDP

Địa chỉ: 607 Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3873.009; Fax: 033.3873.223. Website: afcdongbac.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     350
Quản trị Kinh doanh C340101 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kế toán C340301  
Quản lý tài nguyên rừng C620211 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Hóa học, Sinh học
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Quản lí đất đai C850103  
Dịch vụ thú y C640201  
Khuyến nông C620102  
Chăn nuôi C620105 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Hóa học, Sinh học
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Khoa học cây trồng C620110  
Lâm nghiệp C620201  
Phát triển nông thôn C620116

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sau đây :