Đối tượng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên 2017 mới

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên đưa ra các đối tượng tuyển sinh và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Đối tượng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên 2017 mới

1. Giới thiệu
 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 3816/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Hưng Yên. Trong quá trình xây dựng và phát triển,  Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên đã đào tạo được hơn 10.000 cán bộ y tế gồm: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ, Dược sĩ cũng như các lĩnh vực khác ở trình độ trung cấp, sơ cấp, đáp ứng yêu cầu cung cấp nhân lực có chất lượng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Hưng Yên và khu vực lân cận.

  • Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
  • Điện thoại: (0321)3865.502.
  • Website: caodangyhy.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

 Đối tượng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên: tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên:

Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và đề án tuyển sinh riêng (Xét học bạ THPT); được đăng tải trên Website: caodangyhy.edu.vn.

– Các thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Đối với phương thức xét tuyển THPT quốc gia (Theo quy định của Bộ GD&ĐT); Đối với phương thức xét tuyển học bạ (≥16,5 điểm).

+ Học phí theo tháng (Mức thu năm 2015): 800.000 đồng/tháng.

+ Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, KTX và các điều kiện phục vụ đào tạo.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên: 500
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN

Mã trường: CHY

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (0321)3865.502. Website: caodangyhy.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     500
Điều Dưỡng C720501 – Toán, Hóa học, Sinh học 200
Dược C900107 – Toán, Hóa học, Sinh học
– Toán, Vật lí, Hóa học
300

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên sau đây :