Đối tượng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2017 hot

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân đưa ra các đối tượng tuyển sinh và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Đối tượng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2017 hot

1. Giới thiệu

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành Công an; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động của trường tuân thủ Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010). Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm Bộ Giáo dục – Đào tạo kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

  • Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  • Điện Thoại: 0241.3969011

2. Thông tin tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân: tuyển sinh trong cả nước

– Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

– Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Gửi đào tạo ngoài ngành Công an: Xét chọn trong số dự tuyển vào trường để gửi đào tạo

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân là : 280
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

Ký hiệu: HCB (phía Bắc), HCN (phía Nam)

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

Ngành học Mã Ngành Khối xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học     250
Thí sinh phía Bắc (quy ước):

– Công nghệ thông tin

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D480201 A, A1 150
Thí sinh phía  Nam (quy ước):

– Công nghệ thông tin

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D480201 100
Gửi đào tạo ngoài ngành Công an:     30
– Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng A, A1 20
– Học viện Kỹ thuật Mật mã A 10

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân sau đây :