Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Ngoại ngữ (tên giao dịch tiếng anh: University of Languages và International Studies hay ULIS) là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường là một trong những trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ ngoại ngữ lớn của Việt Nam. Trụ sở chính của trường đặt tại đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Là một trường đào tạo ĐH, SĐH (Thạc sĩ và Tiến sĩ) lâu đời, có uy tín, kinh nghiệm, truyền thống trong việc giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy. Trường được Chính phủ thành lập năm 1955. Từ đó đến nay, Nhà trường luôn đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ có chất lượng. Các cán bộ của Trường đã đảm nhận nhiều trọng trách mà đất nước giao phó như: biên soạn chương trình đào tạo các ngành ngoại ngữ, viết sách giáo khoa ngoại ngữ phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến tiến sĩ.

Là cơ sở đào tạo ngoại ngữ có đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đông nhất, có trình độ cao nhất trong cả nước (Đội ngũ 761 CBVC với 569 giảng viên, 53 giáo viên THPT, trong đó có 05 GS, 19 PGS, 72 TS, TSKH và 338 thạc sĩ). Đội ngũ này đã được thử thách trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày càng có nhiều giảng viên có bài viết đăng trong các tạp chí chuyên ngành và đi tham dự các hội nghị khoa học quốc tế và khu vực. Hiện nay, số cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm đa số (gần 60% tổng số CBVC).

Có chương trình đào tạo cập nhật theo chuẩn quốc tế, đã được chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo tín chỉ. Có phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Bước đầu tiếp cận được đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao. Chương trình đào tạo chất lượng cao hệ Sư phạm tiếng Anh đã được kiểm định chất lượng và được đánh giá cao (có 15/22 tiêu chí đạt mức quốc gia và 7/22 tiêu chí đạt mức khu vực).

Trong bối cảnh hội nhập và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường đã năng động và chủ động trong liên thông, liên kết đào tạo ngành kép, bằng kép trong Trường ĐHNN và với một số đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.

Trường được sự đầu tư lớn của Nhà nước, ĐHQGHN. Khi cơ sở tại Hoà Lạc hoàn thành, Trường sẽ có một cơ ngơi hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường.

Trường có quan hệ hợp tác trong đào tạo với nhiều trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế. Hiện Trường đang thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết đào tạo đại học với ĐH Picardie Jules Verne (Pháp), ĐH Thiểm Tây, ĐH Sư phạm Hoa Đông – Thượng Hải (Trung Quốc), chương trình liên kết đào tạo SĐH với ĐH New Southern Hampshire (Hoa Kỳ).

SỨ MỆNH

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

TẦM NHÌN

Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

– Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức.

– Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học.

– Trung thực: là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và nghiên cứu khoa học phải trung thực. Có như vậy, giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

– Tinh thần trách nhiệm: sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng). Cần phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Khả năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa văn hoá: thế giới ngày càng thu nhỏ không chỉ về không gian mà cả về thời gian. Biên giới vật chất ngày càng mất ý nghĩa truyền thống của nó. Cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục đại học là một thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển đại học. Tuy nhiên, cạnh tranh phải song hành với hợp tác, do vậy, khả năng sống và làm việc trong một môi trường cạnh tranh đa văn hoá cần thiết hơn bao giờ hết.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chung

Trường ĐHNN – ĐHQGHN trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực trong các lĩnh vực như giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Các mục tiêu cụ thể

a).Chất lượng kiến thức, chuyên môn, kĩ năng… và phẩm chất đạo đức của người học (bao gồm cả học sinh THPT chuyên, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) khi tốt nghiệp từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

b). Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học – công nghệ đạt trình độ quốc tế, có khả năng ứng dụng và triển khai, có tính hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội, làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao.

c). Đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế, có thể giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài, làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

d). Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học – công nghệ chất lượng cao.

đ). Mô hình đại học theo định hướng nghiên cứu tiên tiến đa lĩnh vực, có cơ cấu hợp lí về ngoại ngữ và các lĩnh vực liên ngành khác đạt chuẩn quốc tế; tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội cao; liên kết chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

e). Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

– Khoa Sư phạm Tiếng Anh
– Khoa Tiếng Anh
– Khoa NN&VH các nước nói Tiếng Anh
– Khoa NN&VH Pháp
– Khoa NN&VH Nga
– Khoa NN&VH Trung
– Khoa NN&VH Nhật Bản
– Khoa NN&VH Đức
– Khoa NN&VH Hàn Quốc
– Khoa sau đại học
– Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ
– Bộ môn Tâm lý giáo dục
– Bộ môn NN&VH Việt Nam
– Bộ môn NN&VH Ả Rập
– Trường THPT Chuyên