Giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) ngắn gọn nhất

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.

Những mốc lịch sử quan trọng:

11/1974: Khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
9/1995: Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.
7/1999: Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.
3/2007: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

SỨ MỆNH

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam; nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.

TẦM NHÌN

Trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng say mê

Trường Đại học Kinh tế là một môi trường tự do sáng tạo, ủng hộ đổi mới và là cái nôi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Niềm say mê thúc đẩy sự sáng tạo, sáng tạo mang lại những ý tưởng đổi mới, đổi mới sẽ tạo ra những đột phá để khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường.

2. Tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác

Hợp tác chính là tôn trọng sự khác biệt. Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt của mỗi thành viên trong cộng đồng Trường Đại học Kinh tế được gắn kết chí hướng và theo đuổi cùng một mục tiêu tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Trường.

3. Coi trọng chất lượng, hiệu quả

Chất lượng – hiệu quả là sự lựa chọn phù hợp với mục tiêu chiến lược hướng đến xếp hạng ngang tầm khu vực và quốc tế, được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của mỗi đơn vị và thành viên trong Trường Đại học Kinh tế. Đó vừa là động lực cho mọi hành động vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn thể giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường.

4. Đảm bảo hài hòa, phát triển bền vững

Sự hài hòa trong mọi hoạt động từ công việc chung cho tới sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể là động lực cho mỗi thành viên không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Kinh tế.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Tiếng Việt: Đường tới thành công
Tiếng Anh: The Road to Success

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài là điểm mạnh và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHKT nhằm tìm kiếm và khai thác tối đa lợi thế của mạng lưới đối tác toàn cầu, kết nối các mảng hoạt động độc lập của Nhà trường thành tập thể vững mạnh, có giá trị văn hoá cao.

Hợp tác và phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học là hoạt động đi tiên phong của Trường ĐHKT – ĐHQGHN. Trường có quan hệ lâu dài và hiệu quả với các đơn vị thành viên của ĐHQGHN và nhiều đối tác là các viện nghiên cứu kinh tế, các trường đại học, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và thế giới nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng hàng đầu trong nước và nước ngoài đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Nhà trường.

Bên cạnh hệ thống các đối tác chiến lược trong nước gồm hơn 20 tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng và các tập đoàn kinh tế lớn, Nhà trường đã xây dựng được quan hệ hợp tác tin cậy với hơn 30 đối tác quốc tế là các trường đại học, các viện nghiên cứu thuộc 12 nước và vùng lãnh thổ, trong đó đặc biệt là các trường đại học uy tín: Trường Haas School of Business – Đại học Berkley (Hoa Kỳ), Đại học Princeton (Hoa Kỳ); Đại học Uppsala (Thụy Điển); Đại học Massey (New Zealand); Đại học Paris 12 – Val de Marne (Pháp); Đại học Troy (Hoa Kỳ), Đại học North Center (Hoa Kỳ), Đại học Benedictine (Hoa Kỳ), Đại học Waseda (Nhật Bản)…

ĐÀO TẠO

1. Các chương trình đào tạo trong nước:

1.1 Trình độ cử nhân:

– Cử nhân Kinh tế

– Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại

– Cử nhân trình độ quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh

– Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

– Cử nhân Kinh tế Phát triển

– Cử nhân Kế toán

1.2. Trình độ Thạc sĩ

– Kinh tế Đối ngoại

– Quản trị Kinh doanh

– Tài chính – Ngân hàng

– Quản lý Kinh tế

– Kinh tế Chính trị

– Quản trị công nghệ và phát triển Doanh Nghiệp

1.3. Trình độ Tiến sĩ:

– Kinh tế Đối ngoại

– Quản trị Kinh doanh

– Quản lý Kinh tế

– Kinh tế Chính trị

1.4. Chương trình đào tạo bằng kép

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đào tạo cử nhân bằng kép ngành Kinh tế Đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng và Tiếng Anh phiên dịch.

2. Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế:

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ).

– Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường Đại học North Central (Hoa Kỳ).

– Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ các ngành Kinh tế Tài nguyên và Quản lý Môi trường; Tài chính – Ngân hàng;

– Chương trình đào tạo song ngữ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Benedictine (Hoa Kỳ)

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Công liên kết với Đại học Uppsala (Thụy Điển).