Giới thiệu về Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) chi tiết nhất

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây nơi đào tạo các ngành khoa học cơ bản như: Toán Học, Toán Cơ, Vật Lý Học, Hóa Học, Sinh Học, Khí Tượng, Thủy Văn, Hải Dương Học, Địa Lý Học, Khoa Học Môi trường,… Trường có cơ sở chính đặt tại 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra còn có khuôn viên ở 19 Lê Thánh Tông và 182 Lương Thế Vinh.

Hiện nay, Nhà trường có trên 10.000 sinh viên và gần 700 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý với 40 Giáo sư, 120 Phó Giáo sư, trên 300 Tiến sĩ và Tiến sĩ Khoa học.

SỨ MẠNG

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

TẦM NHÌN

Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường ĐHKHTN với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:

– Chất lượng xuất sắc;

– Đổi mới và sáng tạo;

– Trách nhiệm xã hội cao;

– Hợp tác và thân thiện;

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

”Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1.1. Mục tiêu chung

Trở thành trường đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước

– Quy mô các bậc đào tạo hợp lý, phù hợp với tiêu chí đại học nghiên cứu, đặc biệt là các tiêu chí về tỷ lệ quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Cân đối quy mô đào tạo các ngành khoa học cơ bản và khoa học cơ bản định hướng ứng dụng.

– Chất lượng các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế được chú trọng hàng đầu, đồng thời tiên phong mở mới một số chương trình đào tạo thí điểm ở Việt Nam mang tính liên ngành và ứng dụng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu.

– Các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bất cứ nơi nào trong môi trường toàn cầu hóa.

1.2.2. ­­Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

– Phát triển được các ngành khoa học cơ bản có thế mạnh đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

– Khoa học tự nhiên và khoa học liên ngành gắn với các định hướng ứng dụng, có các nghiên cứu chuyển giao, sáng chế, giải pháp hữu ích, góp phần giải quyết được một số vấn đề trọng yếu trước mắt và lâu dài của đất nước.

1.2.3. Nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Trường ĐHKHTN

– Mô hình, cơ cấu tổ chức và các tiêu chí phát triển của Trường ĐHKHTN phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và xếp hạng đại học.

– Các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế của Trường ĐHKHTN đạt trình độ khu vực và quốc tế. Văn bằng, học phần và tín chỉ tích lũy tại Trường ĐHKHTN được nhiều trường đại học trên thế giới công nhận. Thực hiện tốt việc trao đổi sinh viên và giảng viên với các trường đại học trên thế giới. Thu hút nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế tới làm việc và học tập tại Trường.

– Một số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài được chuyển giao và tổ chức đào tạo tại Trường ĐHKHTN.

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

– Khoa Toán-Cơ-Tin học
– Ngành Toán học
– Ngành Toán cơ
– Ngành Toán tin ứng dụng
– Ngành Máy tính và khoa học thông tin
– Khoa Vật lý
– Ngành Công nghệ hạt nhân
– Ngành Khoa học vật liệu
– Khoa Hóa học
– Ngành Hóa học
– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
– Ngành Hóa dược
– Khoa Sinh học
– Ngành Công nghệ sinh học
– Khoa Môi trường
– Ngành Khoa học Môi trường
– Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
– Ngành Khoa học Đất
– Khoa Địa chất
– Ngành Kỹ thuật địa chất
– Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
– Khoa Địa lý
– Ngành Địa lý tự nhiên
– Ngành Quản lý đất đai
– Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học
– Ngành Khí tượng học
– Ngành Thủy văn học
– Ngành Hải dương học
– Ngành Kỹ thuật công trình biển

Hệ Đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng

1 Tài năng ngành Toán học

2. Tài năng ngành Vật lý

3. Tài năng ngành Hóa học

4. Tài năng ngành Sinh học

Hệ chất lượng cao

1. CLC Địa lý tự nhiên

2. CLC Khoa học Môi trường

3. CLC Khí tượng học

4. CLC Thủy văn

5. CLC Hải dương học

Hệ Chuẩn Quốc tế

1. Ngành Vật lý

2. Ngành Sinh học

3. Ngành Địa chất

Hệ tiên tiến

1. Tiên tiến Toán học

2. Tiên tiến Hóa học

3. Tiên tiến Khoa học Môi trường