Kế hoạch tuyển sinh Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung 2017

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đưa ra các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Kế hoạch tuyển sinh Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung 2017

1. Giới thiệu

Cách đây 40 năm về trước, mặc dù miền Bắc XHCN khi đó đang nặng hai vai gánh cả non sông vượt dặm dài, vừa là hậu phương lớn chi viện tích cực cho các chiến trường với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, vừa là tiền tuyến đánh trả cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ nhưng sự nghiệp giáo dục và đào tạo vẫn không ngừng phát triển nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trước mắt và sự nghiệp tái thiết đất nước lâu dài sau chiến tranh.

Trong bối cảnh đó và trước yêu cầu của công tác điều tra cơ bản phục vụ quy hoạch các vùng kinh tế mới,vùng chuyên canh, xây dựng các nông trường, Bộ Nông trường ( nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) đã có Quyết định số 115 QĐ/TC ngày 05 th áng 9 n ăm 1968 về việc mở Lớp công nhân đo dạc – tiền thân của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ngày nay.

  • Địa chỉ: Số 4, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  • Điện Thoại: 0373. 824175
  • Website: www.cmm.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung: tuyển sinh trong cả nước

 Phương án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung:

Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì
– Phương thức TS: Xét tuyển dựa trên kết quả 3 môn thi của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì, theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Lịch xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương
– Phương thức TS: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học 3 môn ở bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Các thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Học phí: 300.000 đồng/tháng

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung: 200
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Mã trường: CMM

Địa chỉ: Số 4, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa;

ĐT: 0373. 824175. Website: www.cmm.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     200
I. Xét tuyển dựa trên kết quả của ký thi THPT Quốc gia do các trường ĐH chủ trì 100
Quản lý đất đai C850103 – Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Hoá học, Sinh học
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
25
Công nghệ kĩ thuật trắc địa C510902 25
Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 25
Kế toán C340301 25
II. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học bậc học THPT hoặc tương đương  100
Quản lý đất đai C850103 – Toán, Vật lí, Ngữ văn
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Sinh học, Lịch sử, Địa lí
25
Công nghệ kĩ thuật trắc địa C510902 25
Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 25
Kế toán C340301 25

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung: