Kế hoạch tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 2017 mới nhất

 Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đưa ra các thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Kế hoạch tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 2017 mới nhất

1. Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang theo Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non.  Trường đang trong giai đoạn phát triển. Từ một ít cơ sở vật chất ban đầu, hiện nay, trường đang được đầu tư xây dựng mở rộng trên diện tích 15ha gốm đầy đủ các khu chức năng. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nhà thí nghiệm, thư viện cũng đang được trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo và sinh họat của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

  • Ký hiệu: C54
  • Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
  • Điện thoại: 077.3.865498
  • Website: www.cdspkg.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: Đối với ngành sư phạm tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Kiên Giang. Ngành Việt Nam học trường tuyển cả những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh lân cận.

– Đối tượng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang:

Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
Đối với ngành sư phạm chỉ xét tuyển những thí sinh không bị khuyết tật, dị dạng.
Đảm bảo các yêu cầu khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điều kiện xét tuyển của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tốt nghiệp THPT.

– Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang:

Tổ chức tuyển sinh:

– Đợt 1

* Phương thức 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

 + Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017;

+ Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2017.

+ Xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

* Phương thức 2: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường CĐSP Kiên Giang

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/6/2017 đến khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017;

+ Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2017.

+ Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 1 vào ngày 01/8/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 07/8/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

– Đợt 2, Thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 20/8/2017;

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 2 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 20/8/2017;

+ Ngày thi năng khiếu: 21/8/2017.

+ Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 2 vào ngày 22/8/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 2 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 27/8/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

– Đợt 3, Thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 06/9/2017.

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 3 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 06/9/2017;

+ Ngày thi năng khiếu: 07/9/2017.

+ Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 3 vào ngày 08/9/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 3 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 13/9/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

– Đợt 4, Thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 14/9/2017 đến hết ngày 23/9/2017.

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 4 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 14/9/2017 đến hết ngày 23/9/2017;

+ Ngày thi năng khiếu: 25/9/2017.

+ Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 3 vào ngày 26/9/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 4 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 01/10/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Sau đó nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo các đợt xét tuyển tiếp theo, mỗi đợt xét tuyển kéo dài khoảng 12 ngày.

– Chính sách ưu tiên tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

– Thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: Số lượng chỗ trong ký túc xá: 1.000 chỗ.

– Học phí của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang:

  • Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/ hồ sơ.

– Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/ hồ sơ.

  • Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Các ngành sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán – Lý, Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh – Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử – Địa, Sư phạm Tiếng Anh) sinh viên không đóng học phí.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: 362
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chi tiết ở bảng sau đây:
Ngành Mã Ngành Mã tổ

hợp

Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét theo
KQ thi THPTQG Học bạ

THPT

Giáo dục Mầm non 51140201 M05

M06

M07

Văn, Năng khiếu, Sử

Văn, Năng khiếu, Toán

Văn, Năng khiếu, Địa

60  

60

Giáo dục Tiểu học 51140202 A00

C00

D01

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Tiếng Anh

50  

50

Giáo dục Thể chất 51140206 T00

T01

T02

Toán, Năng khiếu, Sinh

Toán, Năng khiếu, Hóa

Toán, Năng khiếu, Lý

10  

10

Sư phạm Toán học (Toán – Lý) 51140209 A00

A01

A02

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Lý, Sinh

12  

12

Sư phạm Tin học 51140210 A00

A01

A02

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Lý, Sinh

12  

12

Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) 51140213 A02

B00

D08

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

12  

12

Sư phạm Ngữ văn 51140217 C00

D14

D15

Văn, Sử, Địa

Văn, Tiếng Anh, Sử

Văn, Tiếng Anh, Địa

12  

12

Sư phạm Lịch sử (Sử – Địa) 51140218 C00

C03

D14

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Sử

Văn, Tiếng Anh, Sử

12  

12

Sư phạm Tiếng Anh (Tiểu học) 51140231 D01

D14

D15

Toán, Văn, Tiếng Anh

Văn, Tiếng Anh, Sử

Văn, Tiếng Anh, Địa

12  

12

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang: