Phương án tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đầy đủ

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đưa ra các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Phương án tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đầy đủ

1. Giới thiệu

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước.

  • Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
  • Điện Thoại: (08) 54135008
  • Fax: (08) 54135012
  • Website: www.ctim.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp : Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp:

+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: chiếm 50% tổng chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu (theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: chiếm 50% tổng chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu. (theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường CTIM).

– Các thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp:

– Phương thức đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
– Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
– Ký túc xá: 800 chỗ.
– Hotline tuyển sinh: 0964 466 979, 0973 188 829, 0962 538 838; Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực: 08.54135026; Y!M: tuvanctim; www.facebook/ctimedu.
– Email: tuyensinh@ctim.edu.vn. – Website: www.ctim.edu.vn

Học phí: Tham khảo tại www.ctim.edu.vn.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp : 1.600
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Ký hiệu: CBC

Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (08) 54135008. Fax: (08) 54135012. Website: www.ctim.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng:     1.600
Quản trị kinh doanh C340101 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
 
Kế Toán C340301  
Tài chính – Ngân hàng C340201  
Tiếng Anh C220201 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Địa lí
 
Tiếng Trung Quốc C220204  
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông C510302 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Địa lí
 
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301  
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201  
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203  
Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103  
Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Địa lí
 
Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Quản lí Công nghiệp C510601 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Vật lí
 
Công nghệ thông tin C480201 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Địa lí
 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp sau đây :