Phương án tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa chi tiết

 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa đưa ra các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh mới nhất năm 2017.

Phương án tuyển sinh 2017 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa chi tiết

1. Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa ( College of Agriculture and Forestry in Thanh Hóa) là trường cao đẳng công lập trực thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường được thành lập ngày 17/03/2014 theo quyết định số 939/QĐ-BGDĐT trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa

. Trường có nhiệm vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh miền Bắc. Chương trình đào tạo và nghiên cứu của trường theo sự quản lý của bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0373.569.159
  • Website: www.cdnonglam.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

 Đối tượng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa: tuyển sinh nam trong cả nước

Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 20% chỉ tiêu của ngành đào tạo.
+ Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT:
+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 80% chỉ tiêu của ngành đào tạo.
+ Thời gian xét tuyển: theo dõi website của trường.

 Các thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa:

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa: 250
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM THANH HOÁ

– Mã trường: CNL
– Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
– Điện thoại: 0373.569.159  – Website: www.cdnonglam.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     250
Khoa học cây trồng C620110 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Hoá học, Sinh học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Dịch vụ thú y C640201 150
Lâm nghiệp C620201 40

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa mới cập nhập. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa sau đây :