Thông tin điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông Tin và truyền thông 2017

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* Mã trường: DTC

* Địa chỉ: Đường Z115 – xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

* Điện thoại: 0280.3901828 hoặc 0966 802 169 (vp tuyển sinh)

* Website: http://ictu.edu.vn. Email: contact@ictu.edu.vn

 THÔNG TIN ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 2017

Hình thức nhận ĐKXT

– Đối với thí sinh ĐKXT điểm thi THPT, thí sinh có thể lựa chọn một trong các hình thức ĐKXT sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại website tuyển sinh chính thức của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.ictu.edu.vn

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bộ phận Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên – ĐT: 0280.3901828.

(Hoặc liên hệ sdt: 0966 802 169  vp tuyển sinh – nhận hồ sơ )

Hồ sơ ĐKXT điểm thi gồm:

+ Phiếu ĐKXT điểm thi (thí sinh tải mẫu tại http://tuyensinh.ictu.edu.vn).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển (nhà trường dùng gửi Giấy báo triệu tập nhập học khi thí sinh trúng tuyển).

– Đối với thí sinh ĐKXT học bạ THPT, thí sinh có thể lựa chọn một trong các hình thức ĐKXT sau:

+ Đăng ký trực tuyến tại website tuyển sinh chính thức của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.ictu.edu.vn 

+ Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bộ phận Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên – ĐT: 0280.3901828.

Hồ sơ ĐKXT học bạ gồm:

+ Phiếu ĐKXT học bạ (thí sinh tải mẫu tại http://tuyensinh.ictu.edu.vn).

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao).

+ Học bạ THPT (bản sao).

+ 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển (nhà trường dùng gửi Giấy báo triệu tập nhập học khi thí sinh trúng tuyển).

Thời gian xét tuyển, công bố trúng tuyển và triệu tập thí sinh nhập học 

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước 17h ngày 01/8/2017

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học : từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017

+ Thí sinh trúng tuyển theo diện xét điểm thi THPT Quốc gia nôp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h ngày 07/8/2017 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện)

Địa chỉ liên hệ: 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đường Z115 – Xã Quyết Thắng – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại :  0208 390 1828 Hoặc 0966 802 169 (vp Tuyển sinh)

Email: tuyensinh@ictu.edu.vn hoặc cán bộ tư vấn : httuyen@ictu.edu.vn