Thông tin tuyển sinh mới nhất Trường Sĩ quan Thông Tin 2017

Các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh(đối tượng, chỉ tiêu, quy chế, thông tin, kế hoạch tuyển sinh,..) vào đại học năm 2017 vào Trường Sĩ quan Thông Tin tại các chuyên mục dưới đây:

Thông tin tuyển sinh mới nhất Trường Sĩ quan Thông Tin 2017

1. Giới thiệu

Trường Đại học Thông tin liên lạc là một trường đại học, trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đào tạo sĩ quan, trình độ cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy thông tin liên lạc và cử nhân công nghệ thông tin và truyền thông.

  • Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện Thoại: (058)3 831 805
  • Email: tcu@tsqtt.edu.vn
  • Website: http://www.tcu.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

– Phương thức tuyển sinh của Trường Sĩ quan Thông Tin:

+ Đại học: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ Cao đẳng: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia của các thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD & ĐT và xét tuyển kết quả học bạ THPT.

– Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

– Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

– Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

– Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

– Tuyển 04 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:

– Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

– Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

– Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

– Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Cao đẳng dân sự:

– Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

– Xét tuyển 50% tổng chỉ tiêu theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và 50% tổng chỉ tiêu dựa trên kết quả học bạ THPT.

– Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

– Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2017.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Sĩ quan Thông Tin: 405
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Sĩ quan Thông Tin chi tiết ở bảng sau đây:
TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

– Ký hiệu trường: TTH (quân sự), TCU (dân sự)

– Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

– ĐT: (058)3 831 805; – Email: tcu@tsqtt.edu.vn,  – Website: http://www.tcu.edu.vn

Ngành học Mã Ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự TTH 405
 * Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin D860219 405
– Thí sinh có HK thường trú phía Bắc     263
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 Toán, Lý, Hóa 210
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 53
– Thí sinh có HK thường trú phía Nam     142
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 Toán, Lý, Hóa 114
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 28
Các ngành đào tạo đại học dân sự TCU 500
– Ngành Công nghệ thông tin D480201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

250
– Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

250
Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự TCU 200
– Ngành Công nghệ thông tin C480201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

100
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

100
Các ngành ĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự TCU 200
– Ngành Công nghệ thông tin D480201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

100
– Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Sĩ quan Thông Tin chính thức. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Sĩ quan Thông Tin sau đây :