Thông tin tuyển sinh Trường Trung cấp Quân Y I nhanh nhất 2017

Trường Trung cấp Quân Y I  đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh mới nhất năm 2017 theo quy chế tuyển sinh của nhà nước.

Thông tin tuyển sinh Trường Trung cấp Quân Y I  2017 nhanh nhất

1. Giới thiệu

Trường Trung cấp Quân y 1 được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1966 theo Quyết định 2154/QĐ-TCHC. Trường Trung học Quân y năm 1976, Trường Trung học Quân y I năm 1977, Hệ đào tạo Trung học – Học viện Quân y năm 1996 và Trường Trung học Quân y I năm 2006, Trường Trung cấp Quân y I năm 2008.

Bốn mươi tám năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của Nhà trường đã nỗ lực vượt bậc, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  • Địa chỉ: Phường Sơn Lộc – Thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội
  • Tel: 0433.832.890;
  • Website: truongqy1.edu.vn;
  • Email: truongqy1@vmmu.edu.vn

2. Thông tin chi tiết

– Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp THPT.
– Tiêu chí tuyển: Xét tổng điểm trung bình chung của 3 năm học trung học phổ thông hoặc tương đương và điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).
– Khu vực tuyển sinh: Cả nước.

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của Trường Trung cấp Quân Y I : 1400
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Trung cấp Quân Y I  chi tiết sau đây:
Trường Trung cấp Quân y 1
Mã trường: QP04
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc – Thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội
Tel: 0433.832.890; Website: truongqy1.edu.vn; Email: truongqy1@vmmu.edu.vn
Ngành hoặc chuyên ngành

 đào tạo

Mã ngành

máy tính

Tổng

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh
THPT THCS
Y sĩ 01 700 +  
Dược sĩ trung cấp 02 600 +  
Điều dưỡng 03 100 +

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 của Trường Trung cấp Quân Y I mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Trung cấp Quân Y I sau đây :