Phương thức tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017 mới

Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017 Các thí sinh đang muốn biết quy chế tuyển sinh 2017, các đối tượng tuyển sinh 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Mời các thí sinh theo dõi thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh dưới đây.

Phương thức tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017 mới

1. Giới thiệu Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017

Một năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh (CĐSP Tây Ninh) được thành lập. Đến năm 2010, trường đã có 33 năm phấn đấu trưởng thành. Trong thời gian đó, Trường đã từng bước khẳng định được sứ mạng của mình trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp cho tỉnh, góp phần bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Hiện tại đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng – đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

  • Ký hiệu: C46
  • Địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại: 0663.826478
  • Website: cdsptayninh.edu.vn

2. Thông tin tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

– Đối tượng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh:Công dân có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh.

– Điều kiện xét tuyển của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017: Theo quy định tại Điều 12 của Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện nhận ĐKXT: Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017

– Tốt nghiệp THPT.

– Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Giáo dục Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

– Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Riêng ngành GDMN thi tuyển môn năng khiếu theo qui định của trường.

-Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Xem ở bảng mục 4 Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0,5 điểm.

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017

Tổ chức tuyển sinh:       Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017  

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 05/7 đến 08/7/2017.

– Chính sách ưu tiên tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thông tin tuyển sinh khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: Số lượng chỗ trong ký túc xá: 1.000 chỗ.

– Học phí của Tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 2017

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..

3. Chỉ tiêu

  • Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 120
  • Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh chi tiết ở bảng sau đây:
Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
51140201 Giáo dục Mầm non. 80 M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát
51140202

 

 

Giáo dục Tiểu học.

 

 

40

 

 

A00: Toán, Vật Lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 Trên đây là một số thông tin về chỉ tiêu, quy chế, đối tượng tuyển sinh năm 2017 củaTrường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh mới cập nhập. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh sau đây :